Bethina de Reus - van Emmen

Wees zelf de verandering die je wenst te zien in de wereld

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


verhalen:nu_mag_ook

Nu mag ook

Paradijsaarde

Vroeger had ik een beeld van de toekomst. Een aarde paradijsachtig mooi. Dieren en mensen zouden in vrede met elkaar leven en er zou geen ziekte en dood meer zijn. We zouden eeuwig leven op deze aarde. Dat beeld werd me van jongs af aan ingeprent en ik heb het nooit begrepen. Ik moet er wel bij zeggen dat die aarde dan alleen maar gevuld zou zijn met andere gelovigen van dezelfde godsdienst waarin ik ben opgegroeid.

Om daar in te mogen leven moest ik wel leven volgens de wetten van het geloof. Dat waren me niet even een paar wetten en geboden die opgelegd werden zeg! Ik mocht geen feestdagen vieren, moest anderen mensen vertellen over het geloof en allerlei bijeenkomsten bezoeken. Er kwam zoveel bij kijken dat ik me werkelijk waar afvroeg of ik dat allemaal wel over had voor zo'n toekomst.

Kort samengevat mocht ik nu geen lol hebben, want lol maken met klasgenootjes zat er ook niet echt in, zodat ik later voor eeuwig zou leven met allemaal andere gelovigen die niet weten wat het is om plezier te maken. Nou… ik kan je vertellen dat dit beeld mij niet altijd even aantrekkelijk leek. Ik fantaseerde regelmatig wat er zou gebeuren als ik nu toch al een beetje lol kon maken, maar de consequenties daarvan kreeg ik dan ook weer te zien en daarvan huiverde ik ook.

Nu

Er werd ook gezegd dat er NU niks was om voor te leven. Nu was niet belangrijk, de toekomst was belangrijk! Zodra god alle goddelozen zou opruimen zou het 'feest' pas beginnen! En let er daarbij op dat de 'goddelozen' iedereen betroffen die niet tot ons geloof behoorden. Ik heb me altijd afgevraagd hoe ze zo'n massale afslachting toch een vreugdevol iets konden vinden. Heel vaak werd het bijbelboek Openbaringen er bij gehaald en ik kan me nog de platen herinneren van mensen die dood op de straat lagen. De zogenaamde 'valse getuigen of profeten.' Ik vond het verschrikkelijk en dan zeiden ze dat God liefde was.

Door dat hele 'einde van deze wereld' gedoe werd er afgerekend met de vraag: Wat is het doel van dit leven? Dat was toch duidelijk! Het doel was dit geloof beleiden en wachten tot de grote afslachting. JIJ zou gered worden en JOUW doel was andere mensen te bekeren tot dit geloof. Het einde naderde dus JIJ kon hen nog redden.

Op zich wel makkelijk zou je zeggen. Je hoeft geen enkele verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die NU gebeuren. Je hoeft geen opleiding te volgen want je moet andere mensen bekeren tot het geloof. Je hoeft geen politieke stem uit te brengen, want God is de heerser en dat is waar JIJ op vertrouwt. Je hoeft je geen zorgen te maken over het milieu want God zal het zo ver niet laten komen en zal ingrijpen en die aarde wordt toch weer een paradijs dus wat maakt dat gat in de ozonlaag uit. Je hoeft niet te sparen, want geld is op die nieuwe aarde nergens voor nodig.

Einde?

En dan blijkt dat dit zogenaamde einde maar op zich laat wachten. Elke bijeenkomst krijg je te horen hoe dichtbij het nu wel niet is. Het einde is nabij en we leven in de 'laatste dagen.' Ik ben in 2005 uit het geloof gestapt en ze prediken nu nog dat het einde bijna nabij is. Het is ook al een aantal keer bijgesteld, heel bizar. Daar hebben ze dan altijd hetzelfde antwoord op, er was 'nieuw licht' of God zal er wel zijn bedoeling mee hebben. Je zou toch denken dat men doorheeft dat het einde maar niet komt. Ik kan uit ervaring vertellen dat deze mensen geindoctrineerd zijn.

Ik ben tot op zekere hoogte ook geindoctrineerd (geweest), maar het geloof 'raakte' mij nooit echt, ik heb ook altijd met zoveel twijfels rond gelopen. Ik dacht ook veels te veel na, ik denk wel eens dat dit mijn redding is geweest. Ik heb heel veel 'eigenheid' bewaard. Maar wat was nu het doel in mijn leven geworden? Na mijn uittreding zat er geen paradijsaarde met geloofsgenoten en tamme leeuwen meer in. Nu behoorde ik tot die 'goddelozen' die dus vernietigd zouden worden. Nu dan maar overgaan op plan B? Het beste van mijn leven proberen te maken en daarnaast ook nog eens plezier hebben?

verhalen/nu_mag_ook.txt · Laatst gewijzigd: 2017/01/04 15:09 door bethina